• Koronaviruksen vaikutuksia ja rajoituksia

  Turvallisuus ja ihmisten terveys ovat ensisijaisen tärkeitä koko Consolis-konsernissa. Rajavillellä ja emoyhtiöllämme Consolis Parmalla seurataan koronaviruksen vaikutuksia yhteistyössä Consolis-konsernin asettaman erityistyöryhmän, työterveyshuollon kumppani Mehiläisen ja viranomaisten kanssa. Kaikkiin varotoimenpiteisiin viruksen leviämisen hidastamiseksi on ryhdytty. Yhtiö noudattaa viranomaisten ja konsernin antamia määräyksiä ja ohjeita ja on asettanut myös omia rajoituksia.

 • Kohti Nolla tapaturmaa -kulttuuria: Turvallisuuspäivä keskeyttää betonivalut Rajavillellä

  Rajaville ja emoyhtömme Consolis Parma järjestää maaliskuun puolivälissä turvallisuusviikon varmistaakseen kaikkien työntekijöiden täyden huomion työturvallisuuden edistämiseksi. Turvallisuusviikon aikana normaalit työt keskeytetään yhden työpäivän ajaksi. Turvallisuusviikkoa vietetään yhtiössä jo seitsemättä kertaa ja tämän vuoden erityisteema on ”Pysyn poissa vaara-alueilta”.

 • Consolis perustaa uuden alueyksikön Itämeren alueelle

  Consolis tehostaa toimintaansa Itämeren alueella perustamalla alueen maayhtiöt käsittävän uuden yksikön. Baltic Sea region -alueyksikköön kuuluvat Suomi, Ruotsi ja Baltian maat. Alueyksikön johtajaksi on nimitetty Hannu Tuukkala ja hän raportoi suoraan Consoliksen pääjohtaja Nicolas Yatzimirskylle. Järjestelyn tavoitteena on tehostaa toimintaa ja parantaa asiakaspalvelua tällä yhtiölle tärkeällä markkina-alueella.

 • Consolis Parma sulkee Kangasalan ja Ruskon tehtaat

  Rajavillen emoyhtiö Parman Kangasalan ja Ruskon tehtailla käydyt yt-neuvottelut ovat päättyneet. Heikentyneen kysyntätilanteen ja lähivuosien markkinanäkymien sekä kyseisten tehtaiden heikon kannattavuuden takia yhtiö sulkee molemmat tehtaat. Toiminta jatkuu Suomessa Parman kymmenellä tehtaalla sekä Rajavillen kahdella tehtaalla.

Näytä lisää