Kort om Rajaville

Företaget i ett nötskal

Rajaville är ledande aktör inom betong och samarbetspartner för professionella byggaktörer i norra Finland och på Nordkalotten.

Med över 60 års erfarenhet tillverkar och levererar vi helhetsbetonade stomkoncept för betongelement och andra prefabricerade delar för bostäder, offentliga byggnader och infrastruktur. Våra tjänster omfattar allt från planering till byggnad.

Företaget sysselsätter 90 personer och omsatte år 2015 cirka 15 miljoner euro.

Rajaville ägs av Parma Oy (www.parma.fi) som är den största tillverkaren av betongelement och marknadsledare i Finland. Vi ingår i den internationella koncernen Consolis Group (www.consolis.com), som är ledande aktör inom design och tillverkning av krävande prefabricerade betongelement i Europa. Consolis verkar i 30 länder och sysselsätter 10 000 personer. Koncernen hade år 2015 en omsättning på 1,3 miljarder euro. 

 

Vårt verksamhetssätt

Vi tillverkar högklassiga produkter på ett ansvarsfullt och rejält sätt. Vi har tillsammans fastställt principer och värden för vår verksamhet. Så här fungerar vi:

  • Vi har förbundit oss att följa de lagar och avtal som reglerar byggindustrin
  • Våra värden genomsyrar allt vi gör
  • Vi lyssnar till våra kunders behov och utvecklar ständigt våra tjänster
  • Vi säkerställer att vi alltid kan stå till din tjänst med de senaste koncepten

 

Certifikater

Kvalitetssystem ISO 9001
 Miljöledningssystem ISO 14001

Kvalitetssystem ISO 9001 (Norska)
 Miljöledningssystem ISO 14001 (Norska)

 

Rajaville kontakt information (Finska)